1. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu