Bionisor - nawozy Astvit, nawozy ekologiczne, ukorzeniacz, mikroelementy

Przed wykonaniem oprysku lub podlewania należy obowiązkowo zapoznać się z punktem: Stosowanie – Przygotowanie roztworu Astvitu płynnego do oprysku i do podlewania, znajdującym się w opisie Astvitu płynnego. Osoby, które nie chcą dodawać do nawozu pożywki, powinny uważniej obserwować rośliny i w razie potrzeby systematycznie stosować większe dawki Astvitu.

W uprawach profesjonalnych, w celu uzyskania maksymalnego plonu najlepszej jakości, dawkowanie trzeba zróżnicować względem faz rozwojowych roślin w oparciu o zalecenia prof. Nowosielskiego, zestawione w tab. 2. Biorąc pod uwagę doświadczenia użytkowników oraz 6 głównych czynników mających wpływ na efektywność nawożenia Astvitem wiadomo, że stosowane w różnych warunkach dawki nawozu mogą być bardzo zróżnicowane i jednocześnie tak samo skuteczne. Każdy, w oparciu o własną ocenę swojego pola, musi samodzielnie ustalić dawki optymalne dla rosnących tam upraw. Zamieszczone w tabeli 2 zalecenia opracowane przez prof. Nowosielskiego mogą być tylko pomocniczym punktem wyjścia w ustalaniu wielkości dawek oraz częstotliwości ich stosowania.
Zdecydowana większość profesjonalnych użytkowników Astvitu uważa te zalecenia za wyznaczenie maksymalnej ilości nawozu dla poszczególnych upraw i z powodzeniem stosuje nawożenie nawet kilka razy mniejsze.
W uprawach profesjonalnych liczą sie przede wszystkim koszty. Nawóz może być najlepszy, ale gdy jego stosowanie nie pozwoli uzyskać satysfakcjonujących dochodów, nie ma sensu go używać. Dlatego podejmując decyzję o podaniu kolejnej dawki Astvitu, należy przede wszystkim kierować się własną oceną kondycji roślin, nastepnie prognozą pogody, a dopiero na końcu zaleceniami prof. Nowosielskiego.

W przypadku pojawienia się chorób lub szkodliwych owadów należy zastosować opryski interwencyjne ze zwiększonym stężeniem nawozu. Na początek wystarczy 10% roztwór. Po oprysku należy obserwować roślinę. W razie potrzeby zabieg można powtórzyć nawet 4 razy w ciągu dwóch dni. Po stwierdzeniu, że dawki są zbyt małe, można zastosować stężenie 20%.

Tabela nr 2. Zalecenia nawożeniowe prof. Nowosielskiego do różnych upraw na powierzchni 1 ha na glebie o przeciętnej żyzności (dla rolników i innych profesjonalistów). Zalecenia mogą być stosowane wyłącznie po przeanalizowaniu informacji napisanych we wstępie do tabeli 2.